Петерхен - Блог на Петър Кръстев

 

 

КЕЙНС ИЛИ ФРИДМАН  –ТОВА ЩЕ РЕШИ БЛИЗКОТО БЪДЕЩЕ НА БЪЛГАРИЯ

 

Безспорно зад разрастващата се битка за парламентарните избори на 26 март 2017 г., между представителите на десните партии ГЕРБ и Реформаторския блок, от една страна, и левите БСП и АБВ, стоят идеите и практически реализираните икономически политики на двамата най-големи икономисти на ХХ век Джон Кейнс и Милтън Фридман- КЕЙНСИАНСТВО и НЕОЛИБЕРАЛИЗЪМ!

 

 I. РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕОЛИБЕРАЛИЗМА В БЪЛГАРИЯ!

 Какво донесе на българските граждани НЕОЛИБЕРАЛИЗМА, който постепенно навлезе в живота ни след 1989 г., особено след дивата приватизация на търговията, селското стопанство, промишлеността, строителство и транспорта, частната собственост започна да ражда неравенство, да сее все по-голяма безработица и задълбочаващи се социални проблеми:

1. България умира според демографските показатели!

За двадесет и седем години населението е намаляло с  два милиона души! България е с траен отрицателен прираст на населението!  Ежегодно населението намалява с един град като Асеновград!                                 

ООН е с най-мрачната демографска прогноза в целия свят как изчезва България!!!  Населението на страната ни ще се свие с 2 милиона до 2050 г., гласи специален доклад на Департамент по икономически и социални въпроси /Отдел за населението на ООН за перспективите пред нациите/.

Прогнозата за демографското развитие на България е най-мрачната в целия свят!

Не е демографска криза, а ужасна катастрофа!

 2. Българската икономика:

-с най-нисък БВП на глава от населението в ЕС и с ниска добавена стойност;

-70% от банките са чуждестранни;

-60% от търговията се осъществява от хипермаркетите „Лидл”, „Кауфланд”, „Билла”, „Метро” и др.;

-енергоразпределителните дружества са в ръцете на чужд капитал;

-фондовата и стоковите борси са слаби;

-има 300000 безработни и един милион работещи българи в чужбина;

-- От 13.7% ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ към БВП през 2009 г., В КРАЯ НА МАНДАТА НА ГЕРБ той става 29.4%, което е 13,761 милиарда Евро или 26914 милиарда лева!

 3. Селското стопанство произвежда в пъти по-малко продукция, в пъти по-малко животни от 1989 г., и внася 60-70% от плодовете и зеленчуците!

 4. България е най-бедната държава в ЕС :

- Днес в България най-богатите 20% от населението вземат 7 пъти повече от най-бедните 20% българи!  Икономическата ножица между бедни и богати в България е най-голяма за Европа;                                                      

-българите вземат най-ниски заплати и пенсии в ЕС!;                         

-приходите в бюджета за 2017 г. са 38.3% от прогнозата за БВП, един от най-ниските в Европа, където масово са над 40%, а при богати страни и над 50%!

-най-висок относителен дял на бедни-41.3% в ЕС;                                                              

-с най-висок коефициент на Джини 37, който ни отрежда мястото на страна с най-голямо неравенство и означава „Африканска бедност”!;       

                                                              

5. В България парите за здравеопазване се увеличават-ефекта от лечение намалява! Продължителността на живота е ниска и смъртността се увеличава!                                                                                                                                                     Проф. Генчо Начев: Превърнахме здравето в нагло търгашество, а пациента – в подвижна касичка!!!

6. България е на второ място по висока смъртност в света малко след Кралство Лесото В Африка! Страни като Ирак, Сирия, Афганистан, в които се водят войни и всички Африкански страни с гладуващо население са след нас!

7. България е най-корумпираната държава в ЕС! 75-та В СВЕТА!

8. България изпадна на 113 място в света по свобода на словото и печата!           Преди влизането ни в Европейския съюз през 2006 г. сме били на 35-то място в света по свобода на медиите в класацията на „Репортери без граници“. През 2016-та г. или след 10 години ние сме на 113-то място от 180 държави!!! 

КОЙ Е ДЖОН МЕЙНАРД  КЕЙНС?

Защо Кейнс е толкова популярен? Защо теоретичните положения, насоки, виждания и препоръки, основани на теорията на Кейнс, са все още популярни както преди?

Защо го нареждат в тройката на великите икономисти Смит, Маркс и Кейнс?

Кой е Кейнс? Обикновените българи  твърде много са слушали за Маркс, но не и за Джон Мейнард Кейнс!

Та зад Кейнс стои теория превърнала се в практика, която спаси капитализма след Голямата депресия 1929 г. и в продължение на близо три десетилетия донесе най-големия просперитет на страните в Западна Европа и Северна Америка! Гениална е неговата мисъл, в която прозира смисъла на разбиранията му:

”Най-голямата грешка на икономическото общество, в което живеем е неговата неспособност да осигури пълна заетост,  а също производствeното и непроизводственото разпределение на богатството и доходите”.

„Неговата радикална идея, че правителствата трябва да харчат пари, които нямат, може би спаси капитализма”!

„Новия курс” на Президента Рузвелт, зад който стоят идеите на Кейнс, спасява либерална Америка!

Спасява американският капитализъм!                                                                    

Спасява американският капитализъм от безграничната алчност на човека!

Спасява статута на американските капиталисти и знаете ли как?

С държавни разходи финансира редица инфраструктурни проекти, увеличава заетостта, намалява безработицата и изгражда социално-осигурителна система! 

За да реализира тази политика  подоходната данъчна ставка за най-високите доходи бе вдигната от 23% в 1928 г. до 70% в 1934 г. и в края на войната за кратко-до 93%. Над 50% стигнаха корпоративните данъци, а върху печалбата от капитала-25%, още по-тежък беше данък наследство.

Рузвелт временно прибра парите на богатите и изгради либерално-социална държава и спаси капитализма!

Реализирането на  “американската мечта” на почти всяко американско семейство и “социалната държава” в Европа създаде просперираща средна класа, която е гръбнакът на западната демокрация. Зад този зашеметяващ успех освен трудът на тези хора, стоеше и Джон Мейнард Кейнс!

Основната идея на Кейнс е следната: когато в икономическия цикъл започне спад, държавата трябва да увеличи бюджетния дефицит с инвестиции, за да увеличи заетостта.

Причината е, че частният сектор не инвестира достатъчно. Когато спадне търсенето се намаляват приходите и фирмите ограничават инвестициите и така се задвижва порочен кръг: по-малко инвестиции, по-малко работни места, по-малко потребление и дори по-малко основания за инвестиции въобще.

Циклично развитие на икономиката в такава негативна посока може да доведе до равновесие при много ниска заетост, с цената на висока безработица и бедност. Затова правителството трябва решително да се намеси и да избегне по-дълбока криза или рецесия!

Кейнсианската икономика твърди, че решенията на частния сектор може понякога да доведат до недостатъчно добри и ефикасни макроикономически резултати и за това защитава активните политически отговори от страна на държавния сектор, в това число и монетарна политика от страна на централната банка, както и действия от страна на правителството по фискалната политика за стабилизиране на бизнес цикъла.

Кейнсианска икономика се застъпва за смесения тип икономика - основно частен сектор, но с голяма роля на държавното управление и публичния сектор.

 Главното е да се стимулират инвестициите! Решаващо значение Кейнс придава не на парично-кредитната, а на бюджетната политика!

Стагфлацията т.е. едновременното наличие на инфлация, висока безработица и стагнация през 70-те предизвика задочен “теоретичен дуел” между Кейнс и Фридман, който беше спечелен от последния!

Нека погледнем тогава кой какво проповядваше и защитаваше?

Кейнс се интересуваше от увеличаване на доходите и заетостта. Той търсеше и намери инструменти за увеличаване на националния доход и постигане на висока заетост, което се съпровожда с известна инфлация!

Фридман проповядваше балансиран бюджет, ниски социални разходи, стегната монетарна политика с висок лихвен процент, по-ниски данъци, “шокова приватизация”, по-малка намеса на държавата и дерегулация, което означаваше по-нисък растеж, увеличаване на безработицата и най-важното ниска инфлация.

Затова на историческата сцена се появи Роналд Рейгън, който започна битка за  laissez-faire капитализъм, против държавата и нейните регулации, против инфлацията, която подяжда стойността на капитала.

Ето затова Фридман победи Кейнс!

Политиците изоставиха политиката на висок растеж и заетост, и се концентрираха върху ценовата стабилност и ниската инфлация. Емпиричните доказателства на Тома Пикети ясно показват, че при такава политика растежа на доходите от капитал изпреварват значително икономическия растеж и доходите на труда.           

ТОВА СЪОТНОШЕНИЕ Е 3:1!!!

Фридман замени Кейнс, който теоретично считаше и практически доказа в живота си и почти 30 години след смърта си, че фискалните разходи на държавата, контролните и регулативни функции, изобщо силната държавна намеса имат определящо значение за изграждане на по-справедливо общество с по-балансирани интереси между отделните социални групи хора, замени го със собствената си непоколебима вяра, че laissez-faire капитализма трябва да намали рязко държавното участие, замени го проповядвайки собствената си заблуда и идеология, че саморегулиращото се пазарно стопанство може да осигури нарастващ просперитет и равни възможности за всички.

Както отбелязва Фридмън, „когато дойде времето за промяна … имаше алтернатива, готова да бъде пусната в действие“.            

Т.е. алтернативата беше неолиберализма!

 

III. А СЕГА НАКЪДЕ!

 

Все повече в телевизионните дебати се противопоставят двете основни виждания за това как да стимулираме и развиваме българската икономика следващите няколко години!

 Днес  ГЕРБ, РЕФОРМАТОРСКИЯ БЛОК, Нова Република  т.е. десните, ни предлагат това, което приеха като бюджет в парламента и тригодишната програма 2017-2019 с 3% ръст за следващите три години! 

С този ръст ще настигнем Европейските доходи чак след 90 години, ако те се развиват с днешните ниски темпове на растеж!

Предлагат ни чиста неолиберална политика, следствие на която България беше превърната в пазар на големите Транснационалните корпорации!

Без национално производство с висока добавена стойност!

В техните програми ДЪРЖАВАТА ЛИПСВА!

Тя няма никакво отношение към развитието на българското производство!     

Защото стимулиране на българското производство е единствения начин да решим тежките социални проблеми и да запазим държавата БЪЛГАРИЯ ДА НЕ ИЗЧЕЗНЕ ОТ КАРТАТА НА ЕВРОПА!

 

Бесен рев нададоха десните, неолиберални икономисти на ГЕРБ, Реформаторския, Нова Република и др. относно предложенията на:

 

1. Българската социалистическа партия, която предлага нов модел на финансиране на българските предприятия. Как ще стане това?

 А/  Чрез създаване на фонд "Индустрия" с капитал от 500 млн. лв. за дялово финансиране на предприятия.

Това е един нов модел на финансиране, чрез венчърни фондове, който не е разпространен у нас. Идеята е да се подпомогнат именно тези, които имат конкретно предложение за реализацията на свой проект. Ще се дава възможност на български предприемачи, които имат нужда от финансиране и не получават такова от банковата ни система, която основно е от чуждестранен капитал.

Идеята е фирми, които нямат история, които са рискови с иновативни проекти, да им се даде шанс, държавата да застане зад тях, за да могат да реализират своето производство. Осъществява се на принципа на публично-частно партньорство!

 Б/  Ще се създаде и фонд "Иновации" с капитал 150 млн. лв., за  млади учени, IT специалисти, които искат да развиват биотехнологиите, микро и наноелектроника, фотоника, защото те са сектори  на бъдещето, високотехнологични,  с висока добавена стойност, които ще донесат приходи и на държавата, и на фирмите, а така и на хората, които работят в тях!

Но най-важното е - тези млади момчета и момичета няма да продават своите знания, които са придобили тук, за жълтите стотинки, които получават в чуждестранните компании.

 В/  Развитие на българската фондова борса.

В България фирмите трудно набират средства на капиталовия пазар. Затова се предлага да се направи един отделен сегмент на фондовата борса за малки и средни предприятия, които нямат дълга история, по едни опростени процедури, така че да бъдат качвани на борсата и да набират капитал. По подобен начин има бум на фондовите борси и в Полша, и в Румъния, затова българските предприемачи търсят начин да се финансират от там. Защо трябва да ходят там, като това може да се случи и тук?

 Г/  Предлага се създаване на български финансов холдинг, под управлението на Българската банка за развитие.

Той ще включва фонд “Индустрия”, фонд “Иновации”, национално-гаранционния фонд, в който като акционери в него се предлага да останат и частните банки, за да могат те по-лесно да споделят риска за даването на кредити и с Българската агенция за експортно застраховане.

В момента нейният застрахователен капацитет е приблизително 500-600 млн. лв. Предвижда се да се удвои, да се утрои този капацитет на 2 млрд. лв. Това е единствения инструмент, който подпомага българските износители в чужбина.

Всичко това ще бъде под шапката на българския финансов холдинг. Това означава, че ако един български предприемач има нужда от финансиране, от експортно застраховане, ще получава всички тези услуги на едно гише. Няма да обикаля бюрокрацията, няма да се моли да го приемат или да му разгледат инвистиционното намерение. Ще получава всичко на едно гише.

 

2. „АБВ – Движение 21”, които предлагат чуждестранни фондове да участват като съинвеститор в Държавния инвестиционен фонд с  минимален първоначален  капитал един милиард лева.

Идеята е страната ни да насочи усилията си към създаването на предприятия със смесено участие – държавно и частно. И то в ниши, в които имаме традиции, като енергетика и фармация.

Да се създадат позиции в роботиката, изкуствения интелект и дори генното инженерство. Държавната програма за инвестиции в бизнеса, предлагана от „АБВ – Движение 21”, може да бъде подпомогната от страни-членки на Евросъюза. 

Идеята е България да насочи усилията си към създаването на предприятия със смесено участие – държавно и частно.

 Основната идея на тези предложения е с помощта на държавата да се раздвижи българската икономика в частта си вътрешни инвестиции! Да се помогне на тези, които искат да правят бизнес в България! Не чуждите корпорации и монополи да инвестират у нас  или да си продават техните стоки на нашите потребители!

Трябва да се преобърне този заробващ модел и да се възроди българското производство!

 Това е Кейнсианска политика, инструмент, с който държавата се ангажира с определени финанси, на базата на Публично-частни инвестиции да стимулира пряко българското производство! Защо?

 Защото, както световната, така и Европейската икономика се намира в състояние на „ инвестиционен и ликвиден капан”!                    

Частния бизнес все лекува рани след Голямата рецесия, възстановява финансови загуби, още изпитва недоверие към икономическата обстановка и не инвестира достатъчно!

Това е т.н. „инвестиционен капан”!

Друго, което е характерно за икономиката днес са ниските лихви!

Пари в банките има, количествените облекчения напълниха банките с пари, лихвите са ниски и въпреки всичко инвестиции и висок растеж няма!

Това е т.н. „ликвиден капан”!

В такова състояние единствения начин да се преоделее стагнацията е по-активна фискална политика от страна на държавата! Принципа е чрез фискална политика т.е. с финансова помощ да се подпомогне  създаването и развитието на частни предприятия, които по-късно откупуват дела на държавата!

Такава политика провеждана в продължение на няколко години, например пет шест години би стимулирало българската икономика в отрасли, в които България има условия да създаде десетки или стотици нови фирми, които да оформят нов облик на българската икономика!

 

IV. МОЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

Тук аз ще изразя моето мнение, къде държавата трябва да насочи основните инвестиции за постигане на траен ефект за развитие на българската икономика и държава в дългосрочна перспектива!

 Ако населението на Земята продължава да расте със същото темпо, а методите за производство на храна и предпочитанията на хората не се изменят, до 2050 г. човечеството ще изпита остър недостиг на храна, според доклад, изготвен от Световния фонд за дивата природа /WWF/. Вече за целите на селското стопанство се използва 50% от земята, където е възможно да се засади растителност!

В доклада се посочва, че за целите на производството на храна се отделят 25-30% от всички парникови газове, което води до изменение на климата. В същото време 69% от използваните от човечеството водни ресурси се употребяват за селскостопански цели, докато прясната вода е само 3% от всичката вода на планетата.

До 2050 г. храните ще се превърнат в основен проблем на цивилизацията заради глобалното затопляне, населението на земята и неадекватните методи на производство!
Да, действително светът е изправен пред безпрецедентна криза на храните, които ще усетим драматично след 2050 г.

 Храните ще станат новото злато или новият петрол!

 България трябва да се насочи и към дългосрочно развитие на хранително-вкусовата си промишленост на основата на модерно земеделие!

Всъщност най-ценното, което притежаваме е богатата земя, благоприятен климат, ценен опит от близкото минало!

 България произвеждаше три пъти повече селско-стопанска продукция отколкото бяха нейните потребности!

 Развитието на модерно земеделие и животновъдство на частна, фермерска основа може да създаде постепенно суровинна база за високотехнологично развитие на хранително-вкусовата промишленост с висока добавена стойност!

В България може да се създадат условия за създаване на трайни масиви и модерни преработвателни предприятия, както вече се създадоха в лозаро-винарството, на такива традиционни плодове, като праскови, кайсии, череши, вишни, ягоди, малини, къпини, сливи, ябълки, круши, и на редица други производства, като слънчоглед, лавандула, рози, репица, соя и др.

По същия начин да се създадат предприятия за преработка на традиционни зеленчуци, като домати, чушки, фасул, картофи, леща, моркови, зеле и др.

Целта е, не да се създават гигантски консервни и преработвателни комбинати, а малки и средни високотехнологични, гъвкави производствени частни фирми със собствена суровинна база!                 

За това е необходима комасация на земята и помощ от държавата за реализация на подобен вид производства!

 Подобна схема може да се развие в животновъдството!

Държавата може на принципа на публично-частно партньорство да инвестира в създаването на средни животновъдни ферми за крави, овце, свине и др., с гратисен период, и дългосрочен период на изплащане. Държавата може да осигури всичко като безлихвен заем, а частникът да произвежда и продукцията му да се изкупува на пазарни цени. По този начин ще има работа за хранително-вкусовата индустрия, за преработвателните предприятия, за десетки хиляди хора, въвлечени в един от най-перспективните отрасли, ще има здравословна храна за децата. Ще има бъдеще.

А щом държавата застане зад това производство, тя ще защити пазара му у нас и ще подпомогне износа.

Това не е утопия! Така беше преобразувано китайското селско стопанство и стана производител №1 не само на ориз, но и на пшеница, и втори на царевица!

По тази схема в края на 50-те и началото на 60-те години беше създаде голямото ДСО “ Родопа “, което за няколко години направи България един от крупните производители и износители на животновъдна продукция в Европа.

 

КЕЙНС или ФРИДМАН?

 

В този момент българската икономика е в „инвестиционен и ликвиден капан”! Всъщност, от една страна тя се крепи днес на частните инвестиции, които са около 14-15% от БВП, НО НЕ СА ДОСТАТЪЧНИ за по-високи ръстове! И от друга на Европейските фондове, които не се усвояват добре и облагодетелстват малцина!  

Държавата трябва временно фискално да стимулира икономиката, като рязко подобри капиталовата и производствена структура и осигури по-висока заетост и доходи на своите граждани!             

Нали това е истинския смисъл на политиката!

Ето защо днес, повече от всякога ни е необходим Кейнс!

www.peterhen.com