Петерхен - Блог на Петър Кръстев

 

Изводи за неолиберализма

 

Отново се връщам към думите на Уорън Бъфет-“Историята на обществото е история на класовата борба, борба която до този момент печели моята класа , но не трябва да е така.”

Защо печели групата на богатите, на 1%-я процент? Защото:

  • те притежават парите;
  • те притежават политическата система;
  • те притежават финансовата система;
  • те притежават правната система;
  • те притежават медиите;
  • те притежават влиянието;
  • те имат организацията;
  • те имат армията и полицията;

ЗАТОВА ДНЕС ТЕ ПРИТЕЖАВАТ  50% ОТ БОГАТСТВОТО!

Какво притежават обикновените хора? Една гола демокрация, при която на всеки четири години те свободно и демократично избират парламенти и правителства, които усилено работят парите на средната класа и бедните да влизат в джобовете на богатите. Групата на богатите особено през последните 30 години контролираше политическата система и създаде адекватна на своите интереси икономическа система, която работи в тяхна полза.

КОГА ЗАГУБИХА ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА ТАЗИ КЛАСОВА БОРБА?

КОЯ Е ПРИЧИНАТА БОГАТИТЕ ДА ПРИТЕЖАВАТ ПАРИТЕ, ПОЛИТИКАТА, ФИНАНСИТЕ, ПРАВОТО, МЕДИИТЕ, ВЛАСТТА И СИЛАТА?

Връщам се и към думите на Джон Мейнард Кейнс:

”Най-голямата грешка на икономическото общество, в което живеем е неговата неспособност да осигури пълна заетост, а също производствeното и непроизвводственото разпределение на богатството и доходите”.

Кейнс говори за грешка на икономическото общество, която лишава обикновените хора от заетост и по-справедливо разпределение на доходите.

Бъфет говори, че борбата се печели от неговата класа, но щом това не трябва да е така, значи е несправедливо. Тези гении в своята професия сякаш интуитивно, са разбрали, че нещо не е наред, не е както трябва, и в системата има грешка.

Тази книга е написана за да разкрие тази грешка, и да даде отговор на горепоставените въпроси, отговор на думите на Кейнс и най-вече задочно отговор на “моя приятел” Уорън Бъфет.

Но това ще стане във втората част на книгата.

ЗАЩОТО КАКВИТО АНАЛИЗИ ДА НАПРАВИМ ЗА ПОСЛЕДИЦИТЕ НА НЕОЛИБЕРАЛИЗМА И ГОЛЯМАТА РЕЦЕСИЯ:

-например за огромните бюджетни дефицити породени от:

+намаляването на данъците;

+високи военни разходи;

+намалени приходи;

+последствията на Голямата рецесия;

+продължаване социалните програми при намалени приходи;

+страх у хората да купуват или инвестират;

-или, че огромните бюджетни дефицити водят до намаляване разходите за образование, здравеопазване, инфраструктура и социални програми;

-или, че увеличаването на богатството на 1-я % води до обезверяване на хората и сякаш не съществува идеята за равни възможности, справедливост, честно отношение към тях;

-повече нестабилност и липса на реална демокрация;

-или, че частните фирми работят непрекъснато:

+за намаляване регулациите на държавата;

+за намаляване на данъците;

+против прогресивно данъчно облагане;

+за намаляване на пазарната конкуренция;

+за липса на прозрачност в работата им;

+наливат капитал в политиката;

+за неприемане на силни и ефективни закони;

+за монополизация;

+за скрити държавни субсидии;

+за придобиване на държавни активи на по-ниски цени;

+за купуване на стоки от държавата на по-високи цени;

+за избягване на разходи за околната среда;

+за високи заплати на висшия мениджмънт;

-или, че глобализацията и международните финансови институции, често нарушават почтените правила.

 

ИЛИ КАКВИТО МЕРКИ ДА СЕ ОПИТАМЕ ДА ПРЕДЛОЖИМ  НА ОБЩЕСТВОТО КАТО:

-справедлива данъчна система с прогресивно облагане, премахване на данъчни облекчения, високи данъци на финансовата система, където се генерират монополни печалби;

-строго да се регулира и контролира финансовия сектор, който е основния инкубатор на депресии, рецесии и кризи, както и сектор с нелоялни практики чрез:

+риска да не се поема от държавата както го направи Барак Обама;

+по-ниски лихви на кредитни карти и потребителски кредити;

+прозрачна работа на системата;

+заплащане адекватно на другите отрасли и без огромни бонуси и в този аспект можем да продължаваме за глобализацията, за работата на Международните финансови институции,за опазване на околната среда,за намаляване на бедността в света, особено в Африка, за битката с вирусите СПИН, ЕБОЛА и борбата с рака, за запазване на мира и борбата с радикални организации по света.

Всичко това се определя от политическата и финансовата системи.

 Могат ли тези две системи самостоятелно да се реформират и предложат политика в името на суверена. На този етап в тази система, това е невъзможно.

Те се превърнаха в КАПИТАЛ!

Те са политически и финансов франкенщайн изтървани от бутилката като дявола, същият франкенщайн какъвто беше член първи в конституциите на бившите социалистически страни, който гласеше, че ръководната и управляващата роля в обществото принадлежи на комунистическата партия, която също се превръщаше в КАПИТАЛ!

Кой трябва да работи за хората? Парламента и правителството т.е. политиката, производството и услугите, финансите, търговията и т.н.

Но те не го правят основно за хората, а за себе си!

Кой може да ги корегира? Единствено суверена! Но той няма идеи!

Не е трудно суверена да вземе властта и съществуващата система да бъде премахната със закон. Огромната трудност е да бъде заменен капитализмът с друга социалноикономическа система, икономически по-ефективна и демократична.

Първият опит се провали! 

 Статията е част от книгата "Справедлива печалба"

 Блог на Петър Къртев www.peterhen.com